მთავარი  გვერდი
 ინსტიტუტის შესახებ
 განყოფილებები
 კვლევები
 გამოცემები
 კონფერენციები
 ექსპედიციები
 სამეცნიერო ცენტრები
 ლაბორატორია
 ფოტო გალერეა
 

 

  

 

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. ქართველური დიალექტოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი

ინსტიტუტის შესახებ:

>>       ინსტიტუტის ისტორია

>>       დებულება

>>       სტრუქტურა

>>       პროგრამა-ინსტრუქცია

>>       დირექცია
>>       თანამშრომლები
>>       სიახლე  NEW
>>       საკონტაქტო ინფორმაცია

განყოფილებები:

>>   ქართველური დიალექტოლოგიის

>>   ქართველური ეთნოგრაფიის

>>   ქართველური ფოლკლორის

>>   უცხოენოვანი პუბლიკაციის თარგმანის განყოფილება

>>   მენეჯმენტისა და მატერიალურ-ტექნიკური

კვლევები:

>>     თანამშრომელთა გამოქვეყნებუ  შრომები

კონფერენციები:

>>       სიმპოზიუმი

>>      კონფერენცია

გამოცემები:

>>   სამცნიერო პერიოდული ჟურნალიქართველური მემკვიდრეობა

>>   სიმპოზიუმის მასალები

>>   ცალკეული წიგნები

 

სამეცნიერო ცენტრები:

>>   ამბროსი ხელაიას სახელობის სამეცნიეროსაგანმანათლებლო ცენტრი.

>>    სტამბლის ქართველთა სვანის საგანძურის შემსწავლელი სამეცნიერო ცენტრი.

>>   საზაფხულო ქართველოლოგიური სკოლა.

ექსპედიცები:

>>       სვანეთი

>>       სამეგრელო

>>       იმერეთი

>>       ლეჩხუმი

>>       ხევსურეთი

>>       სამცხე-ჯავახეთი

>>       ზემო იმერეთი

>>       აჭარა

>>       ტაო-კლარჯეთი

 

დიალექტური ტექსტები:

>>       სვანური

>>       მეგრული

>>       რაჭული

>>       იმერული

>>       ზემო იმერული

>>       იმერხეული

>>       ქუთაისური

 
 

ქუთაისი, თამარ მეფის 59 Tel: (+995 331) 4-28-83   Fax: (+995 331) 4-38-33

საქართველო    4600  E-mail putkaradze@kartevelology.ge