• გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

  • ქუთაისის აწსუ ტარიელ ფუტკარაძის სახელობის დიალექტოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი

  • ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკა