2022 წლის იანვარში გამოიცა წიგნი "წერილები დროითი და სივრცითი დისტანციიდან". წიგნში ასახულია სოციალურ ქსელში არსებული მასალები პროფ. ტარიელ ფუტკარაძის გარდაცვალებიდან ორმოცამდე.